Truyện Đồng Nhân

Harry Potter Chi Luyện Kim Thuật Sư

Dc Tân Khắc Tinh - Dc

Đây là một thể loại truyện bắt nguồn từ Trung Quốc. Vì thế, trong truyện sẽ mang nhiều bối cảnh không gian Trung Quốc với những văn hóa đặc trưng của người Trung. câu chuyện tình yêu của cùng một người xây dựng hình tượng nam chính và tình yêu của mình.