Truyện Kỳ Huyễn

Quốc Vương

Hắc Ám Giả

Cẩu Tại Chiến Chùy Đương Ám Tinh

Ám Thực

Trí Dị Thế Giới

Nội dung chủ yếu tập trung vào những điều kỳ bí trong hiện thực, cốt truyện khai thác những sự kiện kỳ bí đó để tạo thành một thế giới huyền ảo rộng lớn.