Truyện Tiên Hiệp

Tiên Phụ - Cha Tiên

Nhất Tịch Đắc Đạo

Chấp Ma

Hoàng Tuyền Ngục Chủ

Bá Võ

Nhất Khí Triêu Dương

Tuần Thiên Yêu Bộ

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Ác

Tâm Linh Chúa Tể

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

- Luyện Khí
- Khai Quang
- Trúc Cơ
- Ích Cốc
- Kết Đan (Kim Đan)
- Nguyên Anh
- Hóa Thần (Phân Thần)
- Hợp Thể
- Độ Kiếp
- Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

- Tán Tiên
- Tiên Nhân
- Địa Tiên
- Thiên Tiên
- Thượng Tiên
- Kim Tiên
- Huyền Tiên
- Đại La Kim Tiên
- Tiên Vương
- Tiên Tôn
- Tiên Đế

Ngoài ra còn có những cấp độ ngoài tiên như Bán Thánh, Vô Cực Thánh Nhân,.. dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.