Truyện Cạnh Kỹ

Cấm Khu Chi Hồ

Liên Minh Chi Ma Vương Hệ Thống

Thắng Giả Vi Vương

Lục Nhân Tranh Vanh

Cấm Khu Chi Hùng

Quán Quân Truyền Kỳ

Ngã Thị Vardy

Truyện Cạnh Kỹ Là Gì? Nội dung tương tự như thể loại Thể Thao, đa phần tập trung vào Bóng đá hay những công việc đòi hỏi tính chiến lược, tính toán.