Truyện Linh Dị

Vấn Quan

Ta Có Một Tòa Đạo Quan

Kiếp Thiên Vận

ruyện linh dị là gì? Thể loại truyện linh dị còn được gọi đầy đủ là tâm linh kinh dị, mang ý nghĩa là sự xuất hiện của tất cả các thế lực tâm linh siêu nhiên. Trong đó như: âm hồn, vong, quỷ, tà vật, ma quái, bùa, oán chú,… kèm theo đó là tất cả các tình tiết khá rùng rợn, gây ra ám ảnh, các cảnh kinh dị bị máu me,…