Truyện Đô Thị

Ngự Thú Chi Vương

Giả Quý Tộc

Mỹ Lợi Kiên Danh Lợi Song Thu

Thần Y Vô Song

Khói Thuốc

Thể loại Truyện đô thị xuất hiện tuy không sớm như kiếm hiệp hay tiên hiệp nhưng lại được nhiều bạn trẻ yêu thích. Mỗi một câu chuyện đô thị đều xoay quanh cuộc sống hàng ngày trong một bối cảnh nhất định. Thế nên, nhìn từ nhiều góc độ truyện đô thị khá gần gũi, dễ nắm bắt với người đọc.