Truyện mới cập nhật

Tâm Linh Chúa Tể

Chấp Ma

Tuần Thiên Yêu Bộ

Liệp Mệnh Nhân

Tiên Phụ - Cha Tiên

Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.