Truyện mới cập nhật

Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ

Đốt Cháy

Tiểu Tiên Sinh

Cung Tường Vãn Tâm

Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Quỷ Tam Quốc

Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.