Thông tin truyện

Vũ Đạo Đồ Thần

Vũ Đạo Đồ Thần

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10/10 từ 9595 lượt
Tiên Vương lâm Cửu Thiên, Đại Đế thống Cửu Châu, Thánh Nhân trì vạn thế!

Như thế một trăm vạn năm nhất ngộ đại thế, thiên tài mầm tiên ra không hết, Chu Đan là phía nam Đông Lê một tiểu môn phái đệ tử, bởi vì đắc tội trong phái Nhị Thế Tổ, bị trục xuất môn phái. Chu Đan cường thế quật khởi, trảm sát hết thảy địch nhân, dùng ngàn vạn địch nhân xương khô làm nền chứng Đại Đế chi đạo!

Một kiếm động Cửu Châu, một quyền phá Thập Thiên, như thế một bình thường tiểu nhân vật đại sát tứ phương, dùng võ thí Tiên câu chuyện!

Danh sách chương

Bình luận truyện