Thông tin truyện

Vong Linh Pháp Sư Tại Mạt Thế

Vong Linh Pháp Sư Tại Mạt Thế

Tác giả:

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 1622 lượt
Vong linh pháp sư, là có thể cùng vong linh giao lưu cũng điều khiển tất cả người chết đại sư.

Dương thế bên trong, nơi nào người chết nhiều nhất?

Bãi tha ma? Cổ mộ quần?

Không, là tận thế! !

Đến hệ thống, tập phép thuật vong linh, xuyên toa ở hiện thế cùng tận thế, một tên lui tới với hai giới trong lúc đó vong linh pháp sư.

Danh sách chương

Bình luận truyện