Thông tin truyện

Võng Du Chi Trầm Mặc Vương Giả

Võng Du Chi Trầm Mặc Vương Giả

Tác giả:

Thể loại:

Du Hí

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7/10 từ 5112 lượt
Đinh! ~

Bởi vì ngươi đăng kí về sau đã lấy được lễ vật, ngươi đã lấy được nghịch thiên đạo cụ, thì phải là nghịch thiên kỹ năng, chín đại chức nghiệp chuyển đổi, vĩnh cửu không giáng cấp, chức nghiệp kinh nghiệm chuyển hóa, này ba cái kỹ năng thật sự là nghịch thiên kỹ năng, chín đại chức nghiệp chuyển đổi, vĩnh cửu không giáng cấp, có phải là nghe tựu phi thường nghịch thiên ni.

Đinh! ~

Có phải là cảm thấy phi thường nghịch thiên ni, 9 đại chức nghiệp, không hàng cấp bậc thấp.

Nghịch thiên ngươi muội a! ! ! ! ! Hải Phong rít gào.

Danh sách chương

Bình luận truyện