Thông tin truyện

Võng Du Chi Hoa Lão Bà

Võng Du Chi Hoa Lão Bà

Thể loại:

Khác

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 3/10 từ 7762 lượt
Thân yêu lão công:

Ta là ngươi yêu nhất lão bà Bối Bối, ta rất nhớ ngươi, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ ..., thập bát muội cũng đều rất nhớ ngươi...

Diệp Phàm bối rối!

Một phong đến từ tương lai thư tín, lại để cho hắn nắm giữ trong trò chơi tất cả tiến công chiếm đóng, phó bản tiến công chiếm đóng, thăng cấp tiến công chiếm đóng, 【Ẩn Tàng nhiệm vụ】 tiến công chiếm đóng, 10-200 cấp BOSS tiến công chiếm đóng ..., Nghịch Thiên Cải Mệnh, triệt để cải biến sắp sửa phát sinh hết thảy, không chỉ như thế, còn phải tìm mười tám cái lão bà như nước trong veo, nũng nịu, đáp ứng cùng một chỗ cùng hắn lăn giường lớn kia.

————

"Các lão bà, ta đây tới rồi, đợi ta ah..."

Danh sách chương

Bình luận truyện