Thông tin truyện

Võng Du Chi Hải Đảo Chiến Tranh

Võng Du Chi Hải Đảo Chiến Tranh

Thể loại:

Du Hí

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5/10 từ 9437 lượt
Tại đạp vào thực dân phi thuyền cái kia một khắc lên, 1000 vạn nguyện vọng người mà bắt đầu hoàn toàn mới hành trình. Quyển sách giai đoạn trước làm ruộng, trung hậu kỳ tranh phách. Quan Công chiến Tần Quỳnh, Xích Thố dục hóa rồng, thân là tranh phách loại trò chơi trực tuyến, Trung Quốc trong lịch sử danh thần danh tướng không thể thiếu. Có...khác bộ phận tiền sử còn sót lại không phải Nhân loại trí tuệ chủng tộc sinh động tại cái này độc thuộc về Nhân loại thời đại, là mới đích huy hoàng thêm tư tăng màu. Hết thảy hết thảy, bắt đầu tại hòn đảo, để cho chúng ta nương theo nhân vật chính cước bộ, không ngừng đi về phía trước, khai sáng mới đích đại lục.

Danh sách chương

Bình luận truyện