Thông tin truyện

Viên Đằng Phi Giảng Tiên Tần: Chiến Quốc Tung Hoành - ·

Viên Đằng Phi Giảng Tiên Tần: Chiến Quốc Tung Hoành - ·

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9/10 từ 5908 lượt
Quyển sách giảng giải Chiến quốc thất hùng, các quốc gia binh tranh khẩu chiến, phong vân tế hội, chính khách so chiêu. Kỳ chiêu, tuyệt chiêu, ám chiêu, hiểm chiêu làm người hoa cả mắt, đại chiến, tiểu trượng, minh tranh, ám đoạt làm người mắt không kịp nhìn. . . Mãi đến tận Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, Trung Quốc lại hướng đi một cái hoàn toàn mới lịch sử đoạn. Viên Đằng Phi lấy độc đáo "Sử nói thể", vì chúng ta ung dung giải thích Hoa Hạ văn minh khởi nguyên, phát triển mạch lạc cùng lịch sử hướng đi.

Bình luận truyện