Thông tin truyện

Vạn Giới Đại Đạo Hệ Thống

Vạn Giới Đại Đạo Hệ Thống

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 3/10 từ 7591 lượt
Một lần ngẫu nhiên, để Tô Tử Mặc đạt được một viên nho nhỏ thạch châu, từ đây bước lên vạn giới đạo tặc hành trình.

Phim, tiểu thuyết, TV, Anime, hết thảy tồn tại ở nhân loại trong huyễn tưởng thế giới, đều thành Tô Tử Mặc cơ duyên.

Đây là một người bình thường, vì thu hoạch công pháp, bảo vật, khí vận, muội tử, không ngừng tại trong chư thiên du lịch cố sự

Danh sách chương

Bình luận truyện