Thông tin truyện

Vạn Giới Chí Tôn Đại Lĩnh Chủ

Vạn Giới Chí Tôn Đại Lĩnh Chủ

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8/10 từ 7689 lượt
Xuyên qua ba năm, vốn không tâm đoạt quyền, lại vô tội nằm thương, thảm bị lưu vong biên cảnh.

Đại hoàng tử lấn ta hồng nhan! Âm độc mẹ kế hại ta từ phụ!

Tô Vũ dưới tuyệt cảnh, kích hoạt đại lãnh chúa hệ thống.

Bồi dưỡng vạn giới vô địch thủ hạ! Chế tạo vạn giới mạnh nhất quân đội! Triệu hoán vạn giới kỳ trân dị bảo! Chinh phục vạn giới trăm tỷ chủng tộc!

Ta là Vương giả, hà kí dưới người! Ta là Vương giả, bễ nghễ tứ phương!

Ta Tô Vũ Lĩnh Chủ chi danh, chắc chắn để cái này Tứ Phương đại lục run rẩy! Chắc chắn để vạn giới vị diện các sinh linh run rẩy phủ phục!

Danh sách chương

Bình luận truyện