Thông tin truyện

Tuyệt Đối Nhất Phiên

Tuyệt Đối Nhất Phiên

Thể loại:

Đô Thị

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5/10 từ 272 lượt
"Tuyệt đối số một" ý tứ là "Vĩnh tranh một vị, tuyệt không chịu thua" !

Xuyên qua đến Nhật Bản bong bóng kinh tế vừa mới tan vỡ, ở vào đại suy thoái thời kì Lục Chi Thọ, nhìn một chút xẹp xẹp bóp tiền, tháng sau tiền thuê nhà hóa đơn cùng với xuyên qua phúc lợi, quay đầu liền đâm vào đài truyền hình, bắt đầu hắn tranh cướp "Số một" sinh hoạt.

Hơn nữa, hắn còn tìm đến ý trung nhân của hắn, vì này lập ra kế hoạch, cấu kết đồng đảng, triển khai kiên nhẫn truy cầu, chỉ là kết quả. . .

Thanh minh: Bài này phát sinh với thế giới song song, chỉ do hư cấu, cùng trên thực tế người, vật, sự cũng không bất kỳ quan hệ gì.

Bình luận truyện