Thông tin truyện

Túc Mệnh Quyết

Túc Mệnh Quyết

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 5/10 từ 807 lượt
Làm số mệnh gông xiềng, vây khốn nghịch thiên mà sinh thiếu niên, có soạn nhạc ra một đoạn như thế nào rộng lớn mạnh mẽ tu chân truyền thuyết?

Làm hết thảy vinh quang trọng quy nguyên điểm , số mệnh chi đổi phiên làm từng cái sinh linh đặt ra tốt tương lai quỹ tích, thì là ai huy kiếm chặt đứt hết thảy ràng buộc?

Hỗn độn, chư Thiên, hồng hoang bất hủ. . . .

Tạo hóa, chân lý, vô tận khởi nguyên. . . . .

Hết thảy phủ đầy bụi đáp án, đều ở —— Túc Mệnh Quyết

"Chư Thiên mất mà ta bất diệt, hỗn độn diệt mà ta trường sinh, ta mạng từ ta bất do thiên!"

Danh sách chương

Bình luận truyện