Thông tin truyện

Tu Chân Giả Ảnh Thị Lữ Trình

Tu Chân Giả Ảnh Thị Lữ Trình

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 6/10 từ 454 lượt
Điểu tia Lâm Tịch, xuyên qua đến một cái lấy Lâm Chính Anh cương thi điện ảnh làm gốc, lấy cái khác phim ma vì là phô thế giới, từ một cái tiểu tiểu nhân : nhỏ bé Luyện Khí sĩ, trưởng thành lên thành thánh nhân.

Bình luận truyện