Thông tin truyện

Trùng Trí Thuộc Tính

Trùng Trí Thuộc Tính

Tác giả:

Thể loại:

Du Hí

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 4/10 từ 7384 lượt
BOSS đại bạo đặc biệt bạo, Lăng Thần nhân tạm thời gia nhập đội ngũ, chia trang bị lúc bị các đội hữu xa lánh, chỉ lấy được một tên là trùng trí bao cổ tay đích thấp phẩm cấp trang bị.

Trùng Trí Thuộc Tính: Thiết lập lại thuộc tính (của trang bị).

Danh sách chương

Bình luận truyện