Thông tin truyện

Tôn Tháp

Tôn Tháp

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9/10 từ 4948 lượt
Tôn Tháp, một cái nghịch thiên tồn tại, khống chế lấy toàn bộ thế giới, thần bí vô tận, vì tranh đoạt nó mà chết chi nhân vô số kể, mà lại xem Triệu Dương đạt được Tôn Tháp về sau, như thế nào cải biến vận mệnh, Vấn Đỉnh võ đạo đỉnh phong, cởi bỏ Thượng Cổ bí mật.

Võ đạo tu luyện: Cường Cân Luyện Cốt, Khai Khiếu Thông Mạch, Hợp Nguyên Ngưng Đan, Đoạt Thiên Tạo Địa, Xuất Thần Nhập Hóa, Vấn Đỉnh Thông Thiên.

Danh sách chương

Bình luận truyện