Thông tin truyện

Thiên Nhãn Nhân Sinh

Thiên Nhãn Nhân Sinh

Thể loại:

Đô Thị

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8/10 từ 7860 lượt
Xuất thân hiển hách, còn nhỏ ngoài ý muốn cùng người nhà thất lạc; nhân họa đắc phúc, bị thế ngoại cao nhân thu dưỡng, luyện tựu thiên nhãn thần công! Đại học trong lúc, xử lý xí nghiệp, có được tài phú rất nhiều! Nhận tổ quy tông, từ nay về sau đạp vào con đường làm quan chi lộ! Theo cơ sở làm lên, đấu tham quan, trừ hắc bang, cuối cùng lên cao vị! Hắn truyền kỳ kinh nghiệm, làm cho người tán thưởng!

Danh sách chương

Bình luận truyện