Thông tin truyện

Thiên Nguyên Tiếu Ngạo

Thiên Nguyên Tiếu Ngạo

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 3/10 từ 8910 lượt
Cửu kiếp thất bại thi vô tồn, hồn phách bồng bềnh Vân Võ tinh. Sống lại chung tròn phi thăng mộng, chín tầng trời tiếu ngạo ung dung tự tại được.
Chín kiếp tán tiên bản là trời nguyên người, nhưng mình không biết chút nào, lần thứ 9 độ kiếp thất bại, vô cùng may mắn ba hồn bảy vía chạy ra khỏi, cơ duyên xảo hợp đi tới Vân Võ tinh bờ sông Kim Bạc, chuyển thế sinh mạng mới, từ đây kỳ ngộ liền liền, một đường tiếu ngạo đạp chín tầng trời.
Cái gọi là chín tầng trời, tầng trời thứ nhất, tên là sắp phàm; tầng trời thứ hai, tên là dòm ngó phàm; tầng trời thứ ba, tên là nhắm phàm; tầng trời thứ tư, tên là tư phàm; thứ năm. . .

Danh sách chương

Bình luận truyện