Thông tin truyện

Thiên Đạo Niết Bàn

Thiên Đạo Niết Bàn

Thể loại:

Khác

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9/10 từ 8156 lượt
Thiên Đạo Luân Hồi, vô tận Niết Bàn!

Một tên thiếu niên, chuyển thế trùng tu, nghịch thiên phía trên, toái hư không, trảm tu giới, quát tháo thập phương!

Kiếm khí tung hoành ba vạn lý, một kiếm quang hàn ngự trời cao!

Chí cao tuyệt học, thần bí chí bảo, một người một kiếm, thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma!

Thiên Đạo Niết Bàn, ta vi Nhiếp bàn!

Danh sách chương

Bình luận truyện