Thông tin truyện

Thiên Cảnh

Thiên Cảnh

Thể loại:

Khác

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8/10 từ 9205 lượt
Thiên Chi Bộ Thủ (Người bắt tóm), có được một cái kỳ lạ đích tùy thân ngục giam, thiên ngục.

Không có nghĩa là quốc gia, không có nghĩa là pháp luật, không có nghĩa là công bình, không có nghĩa là chính nghĩa...

Có tội người, đều có thể bắt; thế nhân đều có tội, kể cả ta ở bên trong.

Số 9 thiên ngục, của ta tư gia ngục giam.

...

Ghi đích không là tiểu thuyết, mà là một loại sinh hoạt. Sinh hoạt tình tiết đích miêu tả gắng đạt tới tinh tế tỉ mỉ, ưa thích YY đô thị cuộc sống hạnh phúc đích độc giả thỉnh đi vào.

Nói gọn hai chữ: Truyện hay

Danh sách chương

Bình luận truyện