Thông tin truyện

Thâu Thiên Huyễn Nhật

Thâu Thiên Huyễn Nhật

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5/10 từ 5553 lượt
Cái dạng gì huyễn sủng thích hợp ngươi?

Là tiếu ngạo Cửu Thiên Thương Hải Li Long, hay (vẫn) là một cách tinh quái Thiên Hỏa Yêu Hồ, hoặc là tự nhiên ngốc Luân Hồi Nguyệt Thú?

Vô số huyễn sủng, chờ ngươi đi thu phục chiếm được —— Mực Hãn Kỳ Lân, Sơn Lăng Hồ thú, Long Tinh dị thảo ······

Vô tận bí kỹ, huyền công, sẽ chờ ngươi đến tu hành —— Bá Tuyệt Thiên Hạ, trên đời Vô Song!

Vân quyệt phong quỷ, huyền ảo thế giới, chờ ngươi đi tìm kiếm!
Cảnh giới tu luyện : Huyễn Lực- Huyễn Đồ -Huyễn Sỹ - Huyễn Sư - Huyễn Hồn - Huyễn Vương - Huyễn Đế - Huyễn Hoàng-Huyễn Tôn - Hyễn Thánh .....
Mỗi cảnh giới chia làm thất cấp...
Chức nghiệp: Binh Tu- Sủng Tu ....

Danh sách chương

Bình luận truyện