Thông tin truyện

Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

Thể loại:

Linh Dị

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 4/10 từ 7556 lượt
Leng keng —— "

"Hoan nghênh tiến vào Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống, mời ngài lựa chọn nghề nghiệp ——

1: Mò kim giáo úy 2: Phát khâu trung lang tướng 3: Tá lĩnh lực sĩ 4: Bàn sơn đạo nhân "

"1: A, quả đoán mò kim giáo úy, tuyển 1 a!"

"Leng keng —— nghề nghiệp lựa chọn thành công, mời tiếp thu cái thứ nhất sơ cấp nhiệm vụ, móc xuống cách vách ngươi lão Vương gia mộ tổ —— "

Danh sách chương

Bình luận truyện