Thông tin truyện

Tây Du: Thủ Kinh Thái Nan Liễu - :

Tây Du: Thủ Kinh Thái Nan Liễu - :

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8/10 từ 5431 lượt
Trước mặt kiếp nạn 【 ra khỏi thành phùng hổ 】 nhưng điều tiết đến 【 thoải mái cấp! Bình thường cấp! Khó khăn cấp! Tai nạn cấp! Địa ngục cấp! Sảng phiên cấp! 】

Đường Tam Tạng: Quan Âm tỷ tỷ, thỉnh kinh quá khó khăn! Thật là đáng sợ, phía trước có con lão hổ sẽ biến thân làm sao phá? Luân gia rất sợ đó!

Quan Âm: Không có việc gì, Huyền Trang, xem ta đi thu con cọp này.

Song Xoa lĩnh, Huyền Trang yên lặng đem kiếp nạn điều chỉnh đến 【 địa ngục cấp 】

Quan Âm đại sĩ: Ngọa tào! Con hổ này sẽ biến thân! Bá Thiên Hổ là chuyện gì xảy ra? ! Ngọa tào! Con hổ này lại có Chuẩn Thánh tu vi! **! Nhà ai lão hổ không đóng kỹ! ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Danh sách chương

Bình luận truyện