Thông tin truyện

Tam Quốc Tiểu Bá Vương

Tam Quốc Tiểu Bá Vương

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7/10 từ 2761 lượt
Trùng sinh Tôn Sách, Hùng Bá Tam Quốc.

Vốn cho rằng đối thủ liền là Tào Tháo, Lưu Bị, xử lý bọn họ liền đại công cáo thành.

Vạn vạn không nghĩ tới Tào Tháo, Lưu Bị chỉ là con tôm nhỏ, Đổng Trác cũng là vua cỏ, Viên Thiệu mới thật sự là đại lão, thế gia càng là rắc rối khó gỡ, tả hữu thiên hạ.

Tôn gia là hàn môn, thế gia không nhìn trúng.

Không có cách, Tôn Sách chỉ có thể vượt khó tiến lên, cùng thế gia đấu cái ngươi chết ta sống.

Đánh thổ hào, chia ruộng đất; chiêu Hoàng Cân, kéo đội ngũ; khai phát Giang Nam, tranh giành Trung Nguyên, độc bá thiên hạ.

Danh sách chương

Bình luận truyện