Thông tin truyện

Tam Quốc Kỵ Khảm

Tam Quốc Kỵ Khảm

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5/10 từ 4484 lượt
Điền Tín đi tới Kiến An hai mươi bốn năm mùa xuân Kinh Thành, sắp bạo phát Tương Phàn chiến dịch quyết định sau này thiên hạ là chân chính ba phân, vẫn là một cường hai nhược.

Làm nghe nói Tào Nhân đồ Uyển Thành sau, Điền Tín dứt khoát hưởng ứng Kinh Châu quân mộ binh, không chỉ là vì ăn no cái bụng, càng vì bản thân chính nghĩa, lương tri, dũng khí mà chiến.

Bình luận truyện