Thông tin truyện

Tam Quốc Diễn Nghĩa Giá Tài Thị Chân Tướng

Tam Quốc Diễn Nghĩa Giá Tài Thị Chân Tướng

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 4/10 từ 2011 lượt
Lưu Bị mỗi ngày nhắc tới "Trung Sơn Tĩnh Vương" đến cùng là cái gì tổ tông, cùng ngay lúc đó Hoàng Thượng đến cùng có quan hệ gì? Vì sao đường đường một đời vương tước hậu đại, lưu lạc thành lấy bán giày cỏ mà sống?

Quan Vũ đào viên tam kết nghĩa, tam anh chiến Lữ Bố, qua năm quan chém sáu tướng, trảm Nhan Lương tru Văn Sú, mặt mày đạo nghĩa thả Tào Tháo, cạo xương liệu độc . . . chờ một chút đến tột cùng có bao nhiêu là thật? Trương Phi nghe nói là một vị hoa quý mỹ nam... Lữ Bố sau khi chết, Điêu Thuyền xinh đẹp về sau đi đâu.

Bình luận truyện