Thông tin truyện

Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư

Tam Quốc Đại Tuần Thú Sư

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 5/10 từ 3381 lượt
Chu Phàm xuyên qua đến hán mạt, thành Chu Du hắn ca, lại nhiều cái Tuần Thú sư hệ thống, từ đây thiên hạ động vật đều ở nắm trong bàn tay.

Công Tôn Toản ngươi có Bạch mã nghĩa tùng, ngươi chờ, ta tổ cái Hắc mã nghĩa tùng vui đùa một chút.

Tào Tháo ngươi có Hổ báo kỵ, ngươi chờ, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính Hổ kỵ cùng Báo kỵ.

Lã Bố ngươi có Tịnh châu lang kỵ, ngươi chờ, cái này... Lang kỵ binh ta còn thực sự không có, nếu không tổ cái tượng kỵ binh tới chơi chơi.

Đúng rồi, Lã Bố tiểu tử ngươi đừng chạy, đem ngươi con Xích Thố kia dừng lại cho ta.

Danh sách chương

Bình luận truyện