Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Thiết Quốc Chi Tặc

Tam Quốc Chi Thiết Quốc Chi Tặc

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10/10 từ 9639 lượt
Ta buổi tối ngủ chính là long sàng, ôm chính là Hà hoàng hậu, cũng không phải Hán Linh đế Lưu Hồng.

Ta ban ngày điều binh khiển tướng, đại tướng là Lữ Bố, Vương Doãn phái Điêu Thuyền đối với ta dùng kế liên hoàn, rồi lại không phải Đổng Trác.

Muốn hỏi ta là ai?

Ta kỳ thực là xuyên việt đến Hán mạt thành hàn môn tử đệ người hiện đại.

Tam quốc thời loạn lạc, hà tất xuất từ danh môn, bốn đời tam công, bất quá mây khói! Đời đời môn phiệt, bất quá chuyện vặt! Ta hiểu chút tam quốc, liền có thể đánh cắp quốc vận, làm hoàng đế.

Danh sách chương

Bình luận truyện