Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Ngã Yếu Tố Hoàng Đế

Tam Quốc Chi Ngã Yếu Tố Hoàng Đế

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9/10 từ 6821 lượt
Thời gian là trận chiến Xích Bích trước giờ , ta xuyên không thành một tên tông thất nhà Hán chiêu mộ Lưu Bị văn thần võ tướng, nhân dân bách tính, chiếm lấy Kinh Châu.

Mục tiêu của ta là dưới trướng mưu thần như mưa, mãnh tướng như mây, thiết kỵ ngàn quân, quân sĩ trăm vạn, làm hoàng đế.

Danh sách chương

Bình luận truyện