Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Lưu Bị Phục Hán

Tam Quốc Chi Lưu Bị Phục Hán

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7/10 từ 7983 lượt
Quyển sách lấy Tam quốc là bản gốc, mượn vũ trụ không gian song song nói, giảng giải một cái sớm bị mở ra linh trí Lưu Bị, làm sao tại Hán mạt thời loạn lạc khai sáng Quang Vũ chi hưng hành động vĩ đại.

Bình luận truyện