Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Chiến Thần Lưu Phong

Tam Quốc Chi Chiến Thần Lưu Phong

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9/10 từ 8640 lượt
Năm đó, Lưu Bị con ruột Lưu Thiện sinh ra.

Cũng năm đó, Tào Tháo mang 80 vạn đại quân xuôi nam.

Và cũng năm đó, một hiện đại tiểu kế toán xuyên việt trở thành Lưu Bị con nuôi Lưu Phong.

Xấu hổ cho thân phận, kiếp nạn gần ngay trước mắt, tại phía xa tương lai bi kịch kết cục, biết rõ hết thảy Lưu Phong, chỉ có phấn khởi phản kháng vận mệnh an bài, tại nơi này vĩ đại thời đại, vì chính mình sát ra một cái tương lai huy hoàng.

Danh sách chương

Bình luận truyện