Thông tin truyện

Tâm Liệp Vương Quyền

Tâm Liệp Vương Quyền

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 3/10 từ 7131 lượt
Tại thần linh cùng phàm nhân đích trong mắt, linh năng giả cùng pháp sư đều là đại đồng tiểu dị đích. Nhưng là chỉ có tự mình bọn họ mới biết rằng, pháp sư là không thêm không bớt đích kẻ chủ nghĩa duy vật, mà linh năng giả, lại là thuần túy vô bì đích duy tâm...

Cũng không phải gió động

Cũng không phải phan động

Linh năng giả tâm động

... ... ...

Thế kia, một cái duy vật giáo dục ra đích kẻ xuyên việt, sẽ tại cái này duy tâm đích thế giới ở trong, bện dệt ra cỡ nào đích vị lai?

Danh sách chương

Bình luận truyện