Thông tin truyện

Tác Tử Cuồng Ma Đường Tam Tạng

Tác Tử Cuồng Ma Đường Tam Tạng

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 6308 lượt
Tỉnh lại sau giấc ngủ vượt qua Đường Tam Tạng, Giang Lưu Nhi biểu thị vững vàng đến so sánh, ai bảo ta có điên cuồng tìm đường chết hệ thống, chỉ muốn tìm chết liền có thể mạnh lên.

"Như Lai, vì cái gì ác nhân thành Phật chỉ cần bỏ xuống đồ đao, mà ta lại muốn trải qua chín chín tám mươi mốt nạn?"

Tích! Chủ ký sinh khiêu khích Như Lai tìm đường chết thành công, khen thưởng Cửu Chuyển Huyền Công ba tầng!

"Quan Âm tỷ tỷ, ngươi là có hay không hôn phối, cân nhắc ta thế nào?"

Tích! Chủ ký sinh đùa giỡn Quan Âm tìm đường chết thành công, khen thưởng Kim Tiên Tu Vi thẻ!

Từ đó, Tây Hành trên đường nhiều một cái tam giới nghe tin đã sợ mất mật tìm đường chết Cuồng Ma Đường Tam Tạng!

Trấn Nguyên Tử: "Đường Tam Tạng, ngươi dám ăn lão phu quả nhân sâm Thụ!"

Quan Âm: "Phật Tổ, không xong, Đường Tam Tạng ỷ lại Nữ Nhi Quốc không **!"

...

Giang Lưu: Bình tĩnh, cơ thao, vật lục!

Tu luyện đẳng cấp chia làm thành Tiên phía dưới Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo.

Cùng Tiên Nhân cảnh giới Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên!

Danh sách chương

Bình luận truyện