Thông tin truyện

Siêu Phàm Lê Minh

Siêu Phàm Lê Minh

Tác giả:

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8/10 từ 8831 lượt
Xuyên qua sau đó mới phát hiện, phương đông có linh khí thức tỉnh, phương tây có chư thần lê minh.

Hơi nước đại pháo cùng thần bí va chạm, phương tây siêu phàm dần dần thức tỉnh.

( nổ tung đại sư ) + ( hơi nước chuyên gia ) = ( cơ giới đại sư )

( chú pháp sư ) + ( kiếm sĩ ) = ( chú kiếm sĩ )

Đủ loại tiến giai, chuyển chức cùng nghề nghiệp bí ẩn, còn có vĩnh viễn không có điểm dừng thăm dò.

Khi phương tây thần bí dần dần triển khai, cổ lão các thần dần dần thức tỉnh, một cái tràn ngập cảm giác mới mẻ thế giới ở Suru trước mặt dần dần mở màn.

Cựu thần thức tỉnh, tân thần quật khởi, người bình thường nên làm gì? Cũng còn tốt ta có bảng thuộc tính!


Hệ Thống cấp bậc:

1. (nhất giai 'Siêu phàm') - 2. (nhị giai 'Tinh anh') - 3. (tam giai 'Chuyên gia') - 4. (tứ giai 'Đại sư') - 5. (ngũ giai 'truyền thuyết') - 6. (lục giai 'thần thoại') - 7. (thất giai "Bán thần") - 8. (bát giai 'Chân thần') - 9. ( cửu giai ''Chúa tể'') - 10. ( thập giai 'Tạo Vật chủ') - 11. (thập nhất giai "???") – 12. (thập nhị giai "???")


Các Dạng Chức Nghiệp:

1.( Hắc Ma ) - 2.( U Hỏa ) - 3.( Ma Nhãn ) - 4.( Bát Nhãn Ma Chu ) - 5.( Cơ Giới Ma Chu Vương ) - 6.( Hơi Nước Ma Chu Mẫu Hoàng )
1.( học đồ ) – 2.( huyền bí học giả ) – 3.( Ảo Thuật sư ) – 4.( Đại Áo Thuật sư ) - 5.( ảo thuật thi pháp giả ) – 6.( huyền bí người sáng lập)
1.( thôi miên giả ) - 2.( thông linh học đồ ) - 3.( thông linh giả ) - 4.( thông linh đại sư ) - 5.( thông linh vương ) - 6.( Linh giới sứ đồ )
1.(học đồ) 2.(Ách Vận giả) 3.(Tử Linh pháp sư) 4.(vong hồn tiến sĩ) 5.(Tử Linh vương giả) 6.(Ách chi hoàng đế)
1.(Khế Ma giả) 2.(Liệp Ma nhân) 3.(Liệp Ma chuyên gia) 4.(Liệp Ma đại sư) 5.(thánh võ sĩ) 6.( thần linh thủ vệ)
1.( trợ tế ) 2.( mục sư ) 3.( giáo chủ ) 4.( Đại giáo chủ ) 5.( hồng bào giáo chủ) 6.( giáo hoàng )
1.( Quỷ sai ) - 2.( Vô thường ) - 3.( phán quan ) - 4.( La Phong ) - 5.( Diêm La Thái tử ) - 6.( Âm thiên tử )
0.( luyện thần) - 2.( trúc cơ ) - 3.( quỷ đan ) - 4.( thân hóa Pháp tướng ) - 5.( Vũ hóa tiên ) - 6.( Quỷ Tiên )
0.( luyện thần) - 2.( trúc cơ ) - 3.( quỷ anh ) - 4.( ??? ) - 5.( thi giải tiên ) - 6.( Quỷ Tiên )
1.( Khế Ma giả ) - 2.( Đọa Lạc giả ) - 3.( Giác Ma ) - 4.( Dực Ma ) - 5.( Luyện Ngục Ác Ma )
1.( trợ tế ) - 2.( mục sư ) - 3.( giáo chủ ) - 4.( Đại giáo chủ ) - 5.( khinh nhờn tế ti )
1.( Thi Cơ ) - 2.( nữ yêu ) - 3.( Vu Yêu ) - 4.( Bất Tử giả ) - 5.( bất tử giả vương giả )
1.( tử linh ) - 2.( ác linh ) - 3.( Hung linh ) - 4.( Tà linh ) - 5.( kẻ săn đuổi vong hồn)
1.( Ảnh Phược giả ) - 2.( Hắc Ảnh nhân ) - 3.( quang ảnh chuyên gia ) - 4.( ảo ảnh đại sư ) - 5.( Huyễn Ma )
1.( chăn nuôi người ) - 2.( Mục Lang nhân ) - 3.( Mục Thú nhân ) - 4.( ngự thú đại sư ) - 5.( Mục long nhân )
1.( đạo tặc ) - 2.( sát thủ ) - 3.( thích khách ) - 4.( thích khách bóng đen ) - 5.( ám sát vương giả )
1.( Linh Môi ) - 2.( Thần Bí học giả ) - 3.( thần bí chuyên gia ) - 4.( thần bí đại sư ) – 5.(thần bí hiền giả)
1.2.3. (Siêu Huyền Kỵ Sĩ) - 4. (Anh Hùng) - 5( Truyền Kỳ )
1.( binh lính ) - 2.( Đấu giả ) - 3.( Cách đấu gia ) - 4.( Cách Đấu đại sư )
1.( binh lính ) - 2.( Du Đãng giả ) - 3.( Ảnh võ sĩ ) - 4.( Thứ Nguyên Hành Giả )
1.( binh lính ) - 2.( hỏa pháo thủ ) - 3.( thuốc nổ chuyên gia ) - 4.( nổ tung đại sư )
1.( binh lính ) - 2.( Du kỵ binh ) - 3.( kỵ sĩ ) - 4.( Ám Dạ kỵ sĩ )
1.( binh lính ) - 2.( Du kỵ binh ) - 3.( kỵ sĩ ) - 4.( trọng trang kỵ sĩ )
1.( binh lính ) - 2. ( Thương Đấu giả ) – 3.( súng pháo chuyên gia )
1.( binh lính ) - 2.( chiến sĩ ) - 3.( long chi dũng sĩ )
1.( học đồ ) - 2.( Xúc Pháp giả ) - 3.( pháp sư) - 4.( Hắc bào pháp sư ) – 5.( Thực chi pháp sư )
1.( học đồ ) - 2.( chú pháp sư + kiếm sĩ ) - 3.( chú kiếm sĩ ) – 4(vũ khí đại sư ) – 5.( Kiếm thánh )
1.( học đồ ) - 2.( luyện kim sư ) - 3.( luyện kim chuyên gia ) - 4.( luyện kim đại sư )
1.( học đồ ) - 2.( quyền đấu sĩ ) - 3.( võ tăng ) - 4.( quyền pháp đại sư )
1.( học đồ ) - 2.( Xúc Pháp giả ) - 3.( pháp sư) - 4.( Tử bào pháp sư )
1.( người trồng trọt ) - ... 5.( BH Druid )các thần chức nghiệp:
7.( Minh Hà người đưa đò ) - Tử vong thần hệ
7. ( Thương bạch chi chủ ) - Tử vong thần hệ
7. ( Linh giới lãnh chúa )
7. ()
8.( Linh tính kẻ chi phối )
9. ( Quang Minh chúa tể ) - Nguyên tố thần hệ
9. ( Ác Ma chúa tể ) - thâm uyên ác ma
9. ( Linh chi chúa tể ) - đặc thù hệ

Danh sách chương

Bình luận truyện