Thông tin truyện

Sĩ Đồ Đạt Nhân

Sĩ Đồ Đạt Nhân

Thể loại:

Khác

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 3/10 từ 8754 lượt
Cùng tắc thì chỉ lo thân mình, đạt tắc thì kiêm tế thiên hạ.
Con đường làm quan người phóng khoáng lạc quan Sở Phong sáng tạo lần lượt quan trường truyền kỳ, một bước một cái dấu chân, hướng quyền lực ngọn núi cao nhất tiến lên.

Bình luận truyện