Thông tin truyện

Pokémon Chi Tự Động Quải Cơ Hệ Thống

Pokémon Chi Tự Động Quải Cơ Hệ Thống

Thể loại:

Đồng Nhân

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8/10 từ 8185 lượt
Treo máy bên trong. . . Eevee thu hoạch được 9999 kinh nghiệm , đẳng cấp tăng lên

Treo máy bên trong. . . Eevee thu hoạch được Arceus phiến đá một khối

Treo máy bên trong. . . Eevee thu hoạch được Arceus gen, thiên phú đột phá

Treo máy bên trong. . . Gardevoir thu hoạch được Deoxys gen, thiên phú đột phá

Treo máy bên trong. . . Milotic thu hoạch được Palkia gen, thiên phú đột phá

Treo máy bên trong. . . Lucario thu hoạch được Dialga gen, thiên phú đột phá

Rất nhanh Lâm Phong Pokemon đều biến thành từng cái kinh khủng Thần thú

Danh sách chương

Bình luận truyện