Thông tin truyện

Nhất Thế Đế Hoàng

Nhất Thế Đế Hoàng

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7/10 từ 3128 lượt
mệnh tự Thiên, Thiên không vọng thụ! Thanh đồng quốc gia, mangthanh đồng huyết, có vạn hộ hầu! Bạch ngân quốc gia, mang bạch ngân huyết, có thánh nhân Trì thế! Hoàng kim quốc gia, mang hoàng kim huyết, có hiền vương định giang sơn! Đế hoàng quốc gia, mang huyền hoàng huyết, Đế giả vô song! Một quốc gia có một quốc gia quốc gia vận, vận nước phủ đầu, người có thể thông thần! Trăm nhà đua tiếng, vạn khả tranh lưu, ngàn năm sau khi, lại là một phồn hoa thịnh thế! Trần Sổ có điều một tốt qua sông, thì lại làm sao mới có thể định bách gia, thông nho đạo, tranh đế hoàng!

Danh sách chương

Bình luận truyện