Thông tin truyện

Nhất Kiếm Lăng Trần

Nhất Kiếm Lăng Trần

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6/10 từ 7112 lượt
"Đoạn, lấy ra, đánh chặn đường! Mà không phải là Tiệt Giáo chi đoạn!"

"Đạo sinh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Năng lượng thủ hộ hằng, thế gian vạn vật làm một, làm nói."

"Vạn vật đều có khí vận, đều có Bản Nguyên, đoạn bản ý, làm kiếp, kiếp giết, mỗi đoạn một vật, lấy ra Bản Nguyên, liền cách đại đạo một trong hơn tiến thêm một bước. Làm vạn vật Quy Nhất, liền có thể thành đạo."

. . .

Đoạn Hư thành đạo.

Chân Huyền thế giới đệ nhất cao thủ Lâm Trần, vốn nên thối lui khỏi lịch sử võ đài, song, bởi vì một lần đoạt xá, một thanh đoạn kiếm, tánh mạng của hắn quỹ tích chợt đại biến, long trời lỡ đất!

. . .

Kế 《 Kiếm Phệ Thiên Hạ 》《 Tinh Thần Tế 》《 Vô Thượng Chân Thân 》《 Cầu Bại 》 thứ năm bổn tiểu thuyết.

Danh sách chương

Bình luận truyện