Thông tin truyện

Nhã Tao

Nhã Tao

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9/10 từ 4134 lượt
Xuyên việt đến Vạn Lịch bốn mươi năm, đã muốn ăn uống đùa vui, lại tưởng trực tuyến cứu quốc.Đúng vậy, chính là chỗ này sao một cái tràn ngập tình thú cùng mâu thuẫn câu chuyện.

Muộn minh, Giang Nam, cuối thời phồn hoa;

«Thái Căn Đàm » nhã, « Kim Bình Mai » tục;

Lão tăng kinh thương, danh kỹ lễ Phật;

Viên Hồng Đạo thưởng thức trà xen trữ tính linh, Lý Trác Ngô cất rượu tham thiền tục đốt sách;

Đổng Kỳ Xương thi họa song tuyệt, nhưng lại thân hào nông thôn ác bá; Trương Tông tử thiếu niên quần là áo lượt, lão đến mộng trở lại Tây Hồ;

Nhã người thấy nhã, tao người thấy tao.

Sổ phong lưu nhân vật, còn nhìn sáng nay [ phối hợp người nào đó kinh điển động tác ].

Danh sách chương

Bình luận truyện