Thông tin truyện

Ngoạn Chuyển Tiên Thần

Ngoạn Chuyển Tiên Thần

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 3/10 từ 3246 lượt
Trong hiện thực "Ta" chỉ là cái trạch nam điểu ty, một lần Lôi Điện tạo thành máy tính trục trặc, một lần thần kỳ nhiệt huyết đường đi...

Ít cao lầu san sát, máy xe bôn ba, lại nhiều đầy trời tiên thần, dời núi lấp biển, gào thét thương khung...

Không cầu tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm mỹ nhân đầu gối, chỉ nguyện trường kiếm đi Thiên Nhai, khoái ý giải ân cừu...

Kiếm Tiên, Võ Thần, Yêu Vương ai mạnh ai yếu, xem ta đầy cấp đại thành, quét bạo đều phục, là BOSS Thần Khí, cúi xuống đều phục, duy ngã độc tôn...

Không vì hiệp nghĩa, sao tới tiên hiệp?

Cố tiên có hiệp, sau thành tiên thần!

Bình luận truyện