Thông tin truyện

Ngã Thất Tuế Tựu Thành Liễu Tổ Sư Gia

Ngã Thất Tuế Tựu Thành Liễu Tổ Sư Gia

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5/10 từ 6321 lượt
Dương Niệm xuyên qua đến một cái tiểu thí hài nhi trên người, đạt được mạnh nhất Tổ sư gia hệ thống, hệ thống yêu cầu bảy tuổi trước thành lập mạnh nhất tông môn, trở thành sử thượng nhỏ nhất Tổ sư gia.

Vì thế manh oa mang theo hệ thống học biến thiên hạ võ học, tinh thông luyện đan chế dược, biết từ xưa đến nay…… Trở thành nhất bác học đa tài Tổ sư gia!

Tu luyện đó là không có khả năng tu luyện, cả đời đều không thể tu luyện. Trăm vạn đệ tử tu luyện, ta liền có thể nhặt kinh nghiệm.

”Đinh! Trăm vạn đệ tử đang ở tu luyện, tu vi +1000000000000!”

“Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được 1000000000000 điểm tu vi, trở thành Hồng Mông chí tôn!”

Ai nói tu luyện khó?

Ta một không cẩn thận liền mãn cấp!

Danh sách chương

Bình luận truyện