Thông tin truyện

Ngã Năng Nhất Kiện Tu Luyện

Ngã Năng Nhất Kiện Tu Luyện

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 7168 lượt
Tô Tiểu Bạch: Đại lão, ta hiện tại thăng cấp còn cần bao lâu?

Đại lão: Lấy tư chất của ngươi, đời này là không hy vọng.

Ngày hôm sau.

Tô tiểu bạch: Đại lão, ta thăng cấp!

Đại lão:……

Ngày thứ ba.

Tô tiểu bạch: Đại lão, ta lại thăng cấp!

Ngày thứ tư.

Tô tiểu bạch: Đại lão, ta giống như cấp bậc so ngươi cao!

Đại lão ôm Tô Tiểu Bạch đùi, khóc thiên thưởng địa nói: Đại thần, mang mang ta! ( bổn chuyện xưa cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )

Danh sách chương

Bình luận truyện