Thông tin truyện

Ngã Hữu Vô Hạn Lược Đoạt Gia Tốc Hệ Thống

Ngã Hữu Vô Hạn Lược Đoạt Gia Tốc Hệ Thống

Thể loại:

Du Hí

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9/10 từ 7247 lượt
Trùng sinh năm năm trước, [ thiên lâm ] khai phục, Quan Nhân thu được vô hạn cướp đoạt gia tốc hệ thống!

Thuộc tính, kỹ năng, đạo cụ, trang bị. . . Toàn bộ có thể cướp đoạt!

Di động, công kích, thi pháp, khôi phục. . . Toàn bộ có thể gia tốc!

[ đinh, cướp đoạt thành công! Lực lượng +100! ]

[ đinh, cướp đoạt thành công! Thu được thần khí "Hiền giả che chở" ! ]

[ đinh, cướp đoạt thành công! Thu được thần kỹ "Diệt thế thiên lôi" ! ]

Một giây 100 đao, Boss trực tiếp giây!

Huyết lam giây hồi mãn, kỹ năng tùy tiện thả!

Quan Nhân: Hệ thống tại tay, thiên hạ ta có!

Bình luận truyện