Thông tin truyện

Ngã Hữu Nhất Tọa Dung Luyện Lô

Ngã Hữu Nhất Tọa Dung Luyện Lô

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 7535 lượt
Ta có một tòa dung luyện lò, có thể dung luyện vạn vật cường hóa tự thân

Nung nấu sức gió +1, có thể thu được —— "Cước hạ sinh phong" .

Sức gió +10, có thể tiến hóa —— "Tật phong bộ" .

Sức gió +100, có thể tiến hóa —— "Phù quang lược ảnh" .

Sức gió +1000, có thể tiến hóa —— "Thuấn gian di động" .

. . .

Nung nấu hỏa lực +1, có thể thu được —— "Tinh tinh chi hỏa" .

Hỏa lực +10, có thể tiến hóa —— "Địa tương chi hỏa" .

Hỏa lực +100, có thể tiến hóa —— "Thiên ngoại lưu hỏa" .

Hỏa lực +1000, có thể tiến hóa —— "Thiên địa linh hỏa" .

Hỏa lực +10000, có thể tiến hóa —— "Tam muội chân hỏa" .

. . .

Nung nấu thể đan +1, có thể thu được —— "Đồng bì thiết cốt" .

Cường hóa +10, có thể tiến hóa —— "Kim cương bất hoại" .

Cường hóa +100, có thể tiến hóa —— "Bất diệt kim thân" .

Cường hóa +1000, có thể tiến hóa —— "Thân thể thành thánh" .

~~~~~~~~~~~

Danh sách chương

Bình luận truyện