Thông tin truyện

Ngã Hữu Nhất Cá Thế Ngoại Đào Nguyên

Ngã Hữu Nhất Cá Thế Ngoại Đào Nguyên

Thể loại:

Đô Thị

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 4/10 từ 9754 lượt
Chúc mừng túc chủ, ngươi đạt được một tòa thế ngoại đào nguyên.

Mở ra tân thủ gói quà lớn.

Ngươi thu hoạch được một thanh 【 cần cù cuốc 】 yêu quý lao động +5, dùng ít sức +5

Ngươi thu hoạch được một thanh 【 bội thu cuốc chim 】 thu hoạch được khoáng vật +5, dùng ít sức +5

Mời túc chủ mau chóng thành lập thuộc về chính ngài thế ngoại đào nguyên.

Vương Nghị thu hoạch được một cái thế ngoại đào nguyên hệ thống, từ đây hắn thế giới trở nên bất đồng.

Danh sách chương

Bình luận truyện