Thông tin truyện

Ngã Gia Hậu Môn Thông Hồng Hoang

Ngã Gia Hậu Môn Thông Hồng Hoang

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 7308 lượt
Đi một chuyến Hồng Hoang, ah, thông hai mạch nhâm đốc.

Lại đi một chuyến, đã thành tiên môn tông phái tròng mắt đỏ lên tiên thiên đạo thể!

Cái gì, ngươi là tam thế Tán tiên chuyển thế tiên ba, 3000 ngoại công viên mãn, mấy trăm năm có thể thành tiên, không sao, ta đã thành Hồng Hoang Nhân tộc tiên sư, Địa tiên tổ sư, công đức vô lượng, đang theo kim tiên đại quân trùng kích.

Mới tập convert nên còn nhiều sai sót mọi người góp ý giùm

Danh sách chương

Bình luận truyện